Maysoon Sundqvist

Maysoon Sundqvist
Maysoon Sundqvist
Maysoon Sundqvist
fbplanner.se
073-6223120

Allt började med ett engagemang i att hjälpa vänner och släkt med planering och organisation av bröllopsaktiviteter och andra evenemang. Tillsammans med en bakgrund inom pedagogisk arbete, planering, projektledning och konsultation så såg vi en möjlighet att kombinera dessa erfarenheter till något där vi kan bistå flera med att nå sina visioner av sitt bröllop och Fabulous Beginnings Planner fick sin start.

Värdegrunden speglar de värderingar som är viktiga för oss. Våra värdeord:

Engagemang
Tillförlitlighet
Kreativitet
Professionalism

Värdeorden är en integrerad del av verksamheten. De fungerar som ett stöd för oss i vårt arbete, då den hjälper oss när vi agerar och reagerar i olika situationer.

Sverige